MR Vaccine Campaign

އެމް.އާރް ވެކްސިނާ ބެހޭގޮތުން ނާލާފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި މައުލޫމާތު ދީފި ހިމަ ބިއްސާއި ރުބެއްލާ އަށް ދެވޭ ރައްކާތެރިވުމަށް ދެވޭ އެމް.އާރް ވެކްސިނާއި ބެހޭގޮތުން ރޭ ނާލާފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ. ރޭ 09:00ގައި ނާލާފުށީ ސްކޫލްގައި އޮތް މި ހަފްލާ އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ވެކްސިން ދިނުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށެވެ. ހިމަ ބިއްސާއި ރުބެއްލާ ވެކްސިން އަކީ 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބަލި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ފަށައިފައިވާ ކެމްޕެއިންއެއްގެ ދަށުން ދެވޭ ވެކްސިން އެކެވެ. … More MR Vaccine Campaign